Stručni tim

Stručni tim predvodi liječnica Anđelka Hajvaz, dr. med, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, s dugogodišnjim iskustvom fizikalne rehabilitacije. Bio >>

Proces rehabilitacije započinje specijalističkim pregledom liječnice koja utvrđuje stupanj oštećenja motorike i definira ciljeve rehabilitacije. Zatim stručni tim razvija plan rehabilitacije nakon kojeg započinje sama rehabilitacija.

Važnu ulogu u procesu rehabilitacije i treninga imaju fizioterapeuti koji svakodnevno vode i motiviraju pacijenta da strpljivo i uporno vježba kako bi napredovao na svom putu kao oporavku oštećene i izgubljene motorike. Cilj rehabilitacije je omogućiti samostalnost i povratak aktivnom životu što je više moguće za pacijenta.

Rehabilitacija uključuje tretmane i tehnike kojima će opustiti krute mišiće i stimulirati slabe mišiće, ujedno stimulirajući mozak da ponovo nauči i preuzme pokret. Fizioterapeuti pomažu pacijentu da izvede pokret pravilno, u granicama njegovih mogućnosti, svakodnevno pomičući te granice.

Robotska neurorehabilitacija omogućuju stručnom timu da razvija kreativne i raznolike programe rehabilitacije, uz kontinuirano mjerenje rezultata rehabilitacije i povratnu informaciju o napretku rehabilitacije kako bi mogli prilagođavati tretmane i vježbe u hodu ako je to potrebno pacijentu.

Anđelka Hajvaz, med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Danijela Dobrić, dipl.physioth.

Josip Vukmanić, bacc. physioth

Stjepan Marinčević, bacc. physioth