Robotika

SB Arithera provodi robotsku neurorehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta i za to koristi vrhunske robotski potpomognuti terapijske uređaje vodećih svjetskih proizvođača, kreirajući personalizirane programe rehabilitacije ovisno o stupnju oštećenja i potrebama svakog pacijenta. Rehabilitacija gornjih ekstremiteta TYROMOTION je cjelovit sustav koji se sastoji od robotskih, senzornih i računalno potpomognutih uređaja za rehabilitaciju gornjih ekstremiteta, i to u svim fazama rehabilitacije. Rehabilitacija donjih ekstremiteta PERPEDES je najmoderniji robotski uređaj za terapiju hodanja.  Izvodeći plantarnu fleksiju stopala tijekom podizanja nogu i kontakt petom, omogućuje imitaciju prirodnog hoda. Također omogućuje rotaciju kuka i torza pomoću dinamičnog mehanizma za podizanje, podupirući tako prirodan ritam hoda.