Proces neurorehabilitacije

Za neurološke i ortopedske pacijente, bilo s akutnim ili kroničnim stanjima, robotska neurorehabilitacija pruža nove mogućnosti i iskorake u rehabilitaciji, a koje joj omogućuje napredna robotska i računalno potpomognuta tehnologija.

Tijek robotske rehabilitacije u SB Arithera je sljedeći:

 1. Specijalistički pregled.
  Rehabilitacija započinje sa specijalističkim pregledom pacijenta kod liječnice specijalistice fizikalne medicine i rehabilitacije. Izvodi se uvid i analiza medicinske dokumentacije, te uzima anamneza slučaja. Pregled završava sa konzultacijama o daljnjem tijeku liječenja i rehabilitaciji.

 2. Izrada plana rehabilitacije.
  Nakon utvrđenog stanja pacijenta, stupnja oštećenja motorike i specifičnih potreba pacijenta, stručni tim oblikuje i izrađuje personalizirani plan rehabilitacije. Plan sadrži vrste rehabilitacije, tijek, trajanje i intenzitet terapija te plan terapija sa robotskim uređajima koji će se koristiti u procesu rehabilitacije.

 3. Provođenje rehabilitacije.
  Provodi se kontinuirano, prema individualnom planu rehabilitacije pacijenta, najčešće svakodnevno. Tijekom rehabilitacije koriste se metode konvencionalne rehabilitacije i robotske neurorehabilitacije, kako bi se postigao maksimalno mogući učinak i ishod poboljšanja motorike za svakog pacijenta.

 4. Završni pregled.
  Nakon provedene rehabilitacije, liječnik specijalist provodi završni pregled na kojem se utvrđuju i analiziraju postignuti rezultati. Uključuje preporuku za daljnje postupanje i tijek liječenja prema potrebi.
robotska-neurorehabilitacija-dr.andjelka-hajvaz

Anđelka Hajvaz
med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije