Robotski uređaji za donje ekstremitete

Za rehabilitaciju nogu i hoda koristimo najmoderniji robotski uređaj PerPedes, razvijen sa vodećim svjetskim neurolozima.

Rehabilitacija hoda podržava pojedince na putu postizanja najvišeg stupnja neovisnosti u svakodnevnom životu.

PerPedes uređaj za rehabilitaciju nogu i hoda u SB Arithera jedini je takav uređaj u središnjoj i jugoistočnoj Europi.

robotska-neurorehabilitacija-rehabilitacija-nogu-i-hoda