AMADEO – Rehabilitacija prsta i šake

AMADEO je najnapredniji robotski terapijski uređaj prikladan za sve faze rehabilitacije prstiju i šake.  Omogućuje pasivnu, potpomognutu i aktivnu terapiju.

AKTIVNO PASIVNO POTPOMOGNUTO

AMADEO se može prilagoditi individualnim potrebama svakog pacijenta. Mogu se tretirati svi prsti ili svaki prst zasebno, bez obzira na veličinu šake i prstiju. U slučaju ograničene pokretljivosti prstiju, specifične vježbe na terapijskom uređaju pomažu poboljšati senzomotoričke funkcije. Pokreti prstiju stimuliraju mozak, a time i razvoj novih sinapsi i neurona koji su zaduženi za motoriku prstiju i šake.

AMADEO simulira prirodni pokret hvata i provodi automatizirane sekvence. Stručni tim osmišljava program pogodan za svakog pacijenta zasebno. Ovisno o stupnju neurološkog oštećenja, pacijent može biti tretiran aktivno ili pasivno.

Amadeo omogućuje aktivan trening pacijentu do njegove maksimalne granice izvođenja pokreta. Također moguća je stimulacija pasivnog pokreta kroz terapiju kontinuiranog pasivnog pokreta čiji pokret Amadeo potpomaže.

Funkcionalnost

Terapijski programi

Fizioterapeut može odabrati jedan od 3 terapijska programa, ovisno o individualnim potrebama pacijenta.

 1. Terapija kontinuiranim pasivnim pokretom(CPM – Continuous Passive Motion therapy). Stimulira se pasivna ruka
 2. Potpomognuta terapija. Aktivni trening pacijenta do njegove maksimalne granice izvođenja pokreta
 3. Interaktivna terapija. Trening sa specifično razvijenim virtualnim terapijskim igricama

AMADEO također omogućuje:

 • evaluacija sile koju pacijent izvodi aktivno kao i aktivni opseg pokreta (ROM)
 • mjerenje tonusa i spasticiteta
 • terapija za spasticitet i trening senzorike(sensitivity traning)
Ergonomija i fleksibilnost

Amadeo uderađaj prikladan je za terapiju i odraslih i djecu. Nosači za prste i palac pričvršćuju se za prste pacijenta posebnim flasterima, koji se mogu prilagodini svakom pacijentu. Također osiguravaju terapiju u higijejnskim uvjetima. Nosači za prste sadrže magnete, koji se spajaju na klizače za prste. Ergonomski oslonci za šaku i ruku podupiru pacijentovu ruku za vrijeme terapije.

Amadeo je prikladan i za djecu. Fizioterapeuti lako i bez napora mogu promijeniti oslonac za šaku i ruku. Klizači za prste i opseg pokreta za svaki prst mogu se jednostavno prilagoditi dječjoj šaci.

Zabavno i motivirajuće

Tyros za pacijente podrazumijeva i zabavu! Terapijske igre i biofeedback u stvarnom vremenu motiviraju pacijenta da vježba još više, što je neophodno za uspješno provođenje terapije. Zanimljive igrice, koje potiču na pokret na zabavan način, čine zahtjevnu terapiju lakšom.

Evaluacija terapije

Programski sustav TyroS koji upravlja uređajem Amadeo je multifunkcionalan. Stručnom timu liječnika i fizioterapeute nudi  potpunu kontrolu nad procesom rehabilitacije za prste i šaku. Tijekom tretmana kontinuirano se bilježi napredak terapije i pruža povratnu informaciju stručnom timu i terapeutu, ali i samom pacijentu kojem puno znači objektivna informacija kako napreduje s oporavkom.

Mjerni programi
 • Mjerenje snage
 • Mjerenje tonusa
 • Mjerenje opsega pokreta (ROM)
 • Mjerenje spasticiteta
Terapija pokretom
 • CPM Plus – kontinuirano pasivni pokret
 • Potpomognuta terapija
 • Tretman  za spasticitet
 • Tretman  za senzibilitet
Terapijski programi
 • 1D terapija (Snaga/ROM)
 • 2D terapija (Snaga/ROM)
 • Kognitivne terapije temeljene na konceptu Verene Schweizer